top of page

Acerca de

Privacybeleid

​Onze visie op privacy

We vinden uw privacy erg belangrijk, daarom:
1. Zijn wij zuinig op uw persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden gebruikt
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving rond gegevensbescherming.
2. Zijn wij transparant over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Dit houdt onder meer
in dat we u vertellen welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we deze uitwisselen
en met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft.
3. Heeft u bij ons zelf invloed op hoe we uw gegevens gebruiken. Zo kunt u uzelf aan- en afmelden voor
nieuwsbrieven en u afmelden voor commerciële acties. We willen dat zo gemakkelijk mogelijk voor u
houden.
4. Nemen we alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en ervoor te
zorgen dat er geen onbevoegden bij kunnen.
5. Luisteren we naar u. We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we
gebruiken. We geven uw persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te
ontvangen. We beantwoorden vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
6. Passen we ons Privacybeleid regelmatig aan. Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving
verandert regelmatig. Ons Privacybeleid is daarom nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up to
date.


Ons Privacybeleid
We zetten ons in om uw privacyrechten te bewaken en uw persoonsgegevens te beschermen. In dit
Privacybeleid leggen we uit hoe wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en
onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken. AgriService Zeeland B.V. behoudt zich het
recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

 

Dit Privacybeleid is ook van toepassing op onze doelgerichte content, met inbegrip van online
aanbiedingen en advertenties voor producten en diensten, die u kunt zien op onze websites. Wij hechten
veel waarde aan het waarborgen van uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden
zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene
Verordening Gegevensbescherming.


Onze verantwoordelijkheid
AgriService Zeeland B.V. en haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit Privacybeleid. Daar waar in dit document ‘AgriService
Zeeland B.V.’ wordt genoemd, worden ook alle dochtermaatschappijen bedoeld. AgriService Zeeland B.V.
is (statutair) gevestigd in Oostburg aan (4501 PA) Oude Haven 44.


Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee u direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Denk
aan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook andere informatie als IP-adres van uw
computer en uw Burgerservicenummer. Dit geldt alleen voor natuurlijke personen en niet-
rechtspersonen. Onder natuurlijke personen vallen in dit geval ook zzp’ers en eenmanszaken. U deelt uw
persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of u bij ons in dienst bent of wilt komen.


Waar gebruikt AgriService Zeeland B.V. de persoonsgegevens voor?
AgriService Zeeland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn ter uitvoering van een overeenkomst,
marketingdoeleinden of om onze administratie uit te kunnen voeren. We verwerken uw gegevens altijd
zoals wordt voorgeschreven door de wet. Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks op een
aantal manieren. Bijvoorbeeld wanneer u ons voorziet van uw gegevens om:

 • U als klant bij ons te laten registreren;

 • Door u in te schrijven voor prijstrekkingen of wedstrijden;

 • Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of om informatie per mail te ontvangen;

 • Door onze toepassingen te gebruiken (websites, apps);

 • Door een product of dienst van ons te kopen;

 • Door een enquête in te vullen;

 • Door review te plaatsen.

 

AgriService Zeeland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om u van onze diensten te voorzien, zoals:
 

 • Het afhandelen van uw betaling;

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 • AgriService Zeeland B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en

 • het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

 • AgriService Zeeland B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten

 • en diensten afstemmen op uw behoefte;

 • AgriService Zeeland B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

 • gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Welke persoonsgegevens verwerkt AgriService Zeeland B.V. van klanten?
We verwerken een aantal persoonsgegevens van u, afhankelijk van hoe u onze diensten gebruikt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • IP-adres;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;

 • Locatiegegevens;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;

 • Internetbrowser en apparaat type;

 • Bankrekeningnummer.

AgriService Zeeland B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Kredietwaardigheidscheck. Bij AgriService Zeeland B.V. is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we mogelijk uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
AgriService Zeeland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren diverse bewaartermijnen voor de
diverse (categorieën) van persoonsgegevens waaronder personeelsgegevens en logfiles computer-
systemen/e-mail. Dit is opgenomen in ons Bewaartermijnbeleid. Informatie over dit Bewaartermijnbeleid
kunt u opvragen bij jhangoor@ecoservice-europe.com.


Geautomatiseerde besluitvorming
AgriService Zeeland B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van AgriService Zeeland B.V.) tussen zit.


Delen van persoonsgegevens met derden
AgriService Zeeland B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. AgriService Zeeland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen?
AgriService Zeeland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via jhangoor@ecoservice-europe.com.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AgriService Zeeland B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. AgriService Zeeland B.V. gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten
werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden
zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AgriService Zeeland B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar jhangoor@ecoservice-europe.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.


Vragen?
Heeft u nog een vraag over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact
op met onze Functionaris Gegevensbescherming: Per e-mail: jhangoor@ecoservice-europe.com

Per post: Oude Haven 44, 4501 PA, Oostburg.

bottom of page